Accés al contingut Accés al menú de la secció
 > Recerca
 

Recerca

Una de les finalitats de l’ICIP, com reflecteix el Pla Pluriennal  és promoure la recerca, pròpia i en col·laboració amb centres semblants i, també, de les universitats, centres de recerca i entitats catalanes. 

 

L’ICIP promou programes d’investigació, fomenta convenis amb institucions públiques i privades. A més concedeix ajuts per a la formació d’investigadors novells (predoctorals) i per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (vegeu l'apartat Ajuts a la Recerca). Periòdicament, organitza seminaris de recerca i de transferència de coneixements. D’aquesta línia de treball es deriven diverses publicacions  i activitats: Working Papers, Policy Papers, Documents o Informes.

 

L’ICIP disposa també d’una Biblioteca , d´ús públic, especialitzada en temes de pau, seguretat, conflictes internacionals i transformació de conflictes.

 

A més, amb la idea de reforçar la capacitat de promoció de la recerca i de publicació de l'institut s'ha decidit obrir una convocatòria per a establir un equip de persones avaluadores. Aquest grup d'avaluadors anònims garantiran els criteris de qualitat científica a les publicacions  de l'ICIP .

 

Així mateix, l’ICIP té en marxa dos programes de recerca: "Seguretat humana, transformació de conflictes i investigació per a la pau", dirigit per Rafael Grasa, i "Conflictes armats: dret i justícia", dirigit per Antoni Pigrau.