Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Què fem?  > Publicacions
 

Publicacions

La majoria de les publicacions de l'Institut Català Internacional per la Pau estan disponibles en format PDF. Si desitgeu rebre alguna edició en paper us podeu posar  en contacte amb l'ICIP a través del correu electrònic icip@gencat.cat

Totes les publicacions de l'ICIP es poden consultar a la Biblioteca de l'ICIP, situada al carrer Tapineria 10, 1ª planta, de Barcelona. 

 
La revista Per la Pau/Peace in Progress té la vocació de ser una eina per aportar anàlisi, oferir reflexions, crear opinió i difondre idees, particularment fomentades a l’entorn de l’ICIP i per centres semblants. A part de generar debat, també vol tenir incidència en el terreny de les idees i de l’acció, d’abast nacional, estatal i internacional.
L’ICIP ha creat quatre col·leccions de llibres, en col·laboració amb editorials catalanes, adreçades a difondre la cultura de pau i fomentar la sensibilització i formació de la ciutadania. La presència de les col·leccions en llibreries pretén estimular la recerca, la divulgació i l’acció sobre temes de pau i seguretat al nostre país.
L'ICIP vol crear un fòrum obert sobre temes relacionats amb la pau, els conflictes i la seguretat. L'objectiu és obrir el debat i la discussió sobre els problemes actuals, tant teòrics com relacionats amb la recerca, el manteniment de la pau i la resolució de conflictes. Amb la col·lecció volem proporcionar textos accessibles, valuosos i revisats per experts.
La sèrie de Policy papers de l’ICIP té com objectiu proporcionar un fòrum per a l’anàlisi de qüestions cabdals relacionades amb les polítiques públiques en el camp de la pau i de la seguretat. La sèrie està dissenyada per a identificar qüestions clau de les polítiques públiques i d’incidència política, per a explorar les implicacions per al disseny i la gestió d’aquestes polítiques, així com per a recomanar millores i servir d’incentiu per a l’acció.
Com a part de la seva política de difusió de les seves activitats l’ICIP ha creat la col·lecció de Documents que recull la relatoria de les seves respectives jornades o seminaris. Aquesta col•lecció té una vocació eminentment digital i es fa respectant la llengua de treball de l’activitat. En ocasions, i tenint en compte les possibilitats de difusió, s’han realitzat diferents versions lingüístiques. Per un altre banda l’ICIP ha instaurat una col•lecció on recollir recerques ja concloses o estudis encarregats per la pròpia institució. Aquesta col•lecció és Informes i té també una vocació digital.
La col·lecció ICIP Research recull els resultats d’activitats de recerca sobre diversos temes com, per exemple, con­flictes armats, seguretat humana, resolució i transformació de con­flictes, relacions internacionals, dret internacional i construcció de pau. Tots ells, però, amb un evident eix vertebrador: la recerca per la pau i la noviolència. Els objectius de la col·lecció són difondre i oferir textos que poden ajudar a la reflexió i la formació. La col·lecció està especialment adreçada a l’àmbit acadèmic i a les persones que treballen temes de pau. Els textos es publiquen en qualsevol de les llengües de la col·lecció: català, anglès, castellà o francès.