Accés al contingut Accés al menú de la secció
 > Publicacions
 

Publicacions

La majoria de les publicacions de l'Institut Català Internacional per la Pau estan disponibles en PDF. Si desitgeu rebre alguna de les edicions gratuïtes en paper poseu-vos en contacte amb l'Institut a través del correu-e: icip@gencat.cat. Totes les publicacions de l?ICIP en paper són consultables a la Biblioteca de l'ICIP, a la seu del Carrer Tapineria, núm. 10, 1r pis. 
 
La revista Per la Pau/Peace in Progress té la vocació de ser una eina per aportar anàlisi, oferir reflexions, crear opinió i difondre idees, particularment fomentades a l’entorn de l’ICIP i per centres semblants. A part de generar debat, també vol tenir incidència en el terreny de les idees i de l’acció, d’abast nacional, estatal i internacional.
L’ICIP ha creat quatre col·leccions de llibres, en col·laboració amb editorials catalanes, adreçades a difondre la cultura de pau i fomentar la sensibilització i formació de la ciutadania. La presència de les col·leccions en llibreries pretén estimular la recerca, la divulgació i l’acció sobre temes de pau i seguretat al nostre país.
L'ICIP vol crear un fòrum obert sobre temes relacionats amb la pau, els conflictes i la seguretat. L'objectiu és obrir el debat i la discussió sobre els problemes actuals, tant teòrics com relacionats amb la recerca, el manteniment de la pau i la resolució de conflictes. Amb la col·lecció volem proporcionar textos accessibles, valuosos i revisats per experts.
La sèrie de Policy papers de l’ICIP té com objectiu proporcionar un fòrum per a l’anàlisi de qüestions cabdals relacionades amb les polítiques públiques en el camp de la pau i de la seguretat. La sèrie està dissenyada per a identificar qüestions clau de les polítiques públiques i d’incidència política, per a explorar les implicacions per al disseny i la gestió d’aquestes polítiques, així com per a recomanar millores i servir d’incentiu per a l’acció.
Com a part de la seva política de difusió de les seves activitats l’ICIP ha creat la col·lecció de Documents que recull la relatoria de les seves respectives jornades o seminaris. Aquesta col•lecció té una vocació eminentment digital i es fa respectant la llengua de treball de l’activitat. En ocasions, i tenint en compte les possibilitats de difusió, s’han realitzat diferents versions lingüístiques. Per un altre banda l’ICIP ha instaurat una col•lecció on recollir recerques ja concloses o estudis encarregats per la pròpia institució. Aquesta col•lecció és Informes i té també una vocació digital.
La col·lecció ICIP Research recull els resultats d’activitats de recerca sobre diversos temes com, per exemple, con­flictes armats, seguretat humana, resolució i transformació de con­flictes, relacions internacionals, dret internacional i construcció de pau. Tots ells, però, amb un evident eix vertebrador: la recerca per la pau i la noviolència. Els objectius de la col·lecció són difondre i oferir textos que poden ajudar a la reflexió i la formació. La col·lecció està especialment adreçada a l’àmbit acadèmic i a les persones que treballen temes de pau. Els textos es publiquen en qualsevol de les llengües de la col·lecció: català, anglès, castellà o francès.
Els butlletins informatius informen periòdicament de les darreres novetats de la institució