Accés al contingut Accés al menú de la secció
Nou marc d'actuació de l'ICIP per als propers quatre anys  > Nou marc d'actuació de l'ICIP ...
 
Dimecres, 04 d'octubre de 2017

Nou marc d'actuació de l'ICIP per als propers quatre anys

El document fixa les prioritats de la institució, agrupades en quatre grans programes d'actuació transversals


ICIP

La Junta de Govern de l'ICIP ha aprovat el document "Focus de treball per a l'ICIP del 2022. Construcció de pau i articulació de la convivència" que fixa el marc general d'actuació que seguirà la institució en els propers quatre anys. El document es basa en les nombroses aportacions recollides al llarg dels últims mesos per part de diferents actors, a partir de diversos graus de reflexió. Reflexions internes en el sí de la Junta de Govern i l'equip operatiu de l'ICIP, i consultes de caràcter extern amb representants de tots els grups parlamentaris, persones properes del món acadèmic, organitzacions de la societat civil i institucions internacionals, com el SIPRI i el Flemish Peace Institute. 

El document de treball fixa, com a criteris generals d'actuació, l'establiment de quatre grans programes transversals, els quals han d'incloure recerca; transferència de coneixements, formació i difusió pública; generació d'opinió; i suport a accions de pau concretes. Aquests programes són: 

- Programa 1: Construcció de pau i articulació de la convivència després de la violència. 

- Programa 2: Violències fora dels conflictes armats.

- Programa 3: Pau i seguretat en les polítiques públiques. 

- Programa 4: Empreses, conflictes i drets humans. 

A partir de l'articulació d'aquests programes, l'ICIP vol que les diferents temàtiques s'abordin amb una mirada pròpia de la noviolència i la seguretat humana, l'apoderament de les víctimes, la perspectiva de gènere i l'especial atenció a les minories i a la diversitat. Així mateix, l'actuació de l'ICIP girarà el voltant d'un concepte de construcció de pau i articulació de la convivència en sentit positiu i prepositiu: una pau que té la seva base en la justícia social, l'acompliment dels drets humans i la preservació de les llibertats individuals i col·lectives, i que abordi tant la violència directa com les violències estructurals i culturals.