Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees de treball  > Pau i seguretat en les polítiques públiques
 

Programa 3: Pau i seguretat en les polítiques públiques

Les polítiques públiques –tant en afers interns com exteriors– es basen en una determinada concepció de la seguretat que no coincideixen sempre amb aquella que remet a la pau positiva descrita per Johan Galtung i altres autors. A partir d’aquesta premissa l’objectiu d'aquest programa de treball és doble: en primer lloc, analitzar precisament quina és la noció de seguretat sobre la qual se sustenten les polítiques actuals; i en segon lloc, analitzar la creixent "securitització" d’algunes polítiques concretes que, precisament pel seu impacte sobre la conflictivitat, per la seva finalitat social o fins i tot humanitària, s’haurien de plantejar des d’un altre punt de partida: polítiques exteriors, control de les migracions, cooperació per al desenvolupament, intervencions humanitàries, control de les poblacions, etc.

Entre els temes concrets que abarca aquest destaquem els següents:

1. Plans d’actuació de l’ODS 16 (estatals, nacionals, municipals...).

2. Polítiques exteriors i impacte sobre la pau i els drets humans d’altres països.

3. Relació i coherència entre polítiques de pau, de desenvolupament i d’ajut humanitari.

4. Anàlisi crítica de les polítiques migratòries dissenyades en clau de seguretat.

5. Anàlisi de les diferents eines de seguretat i defensa.

6. L’impacte de les polítiques de seguretat sobre els drets humans i les llibertats.

7. Paper que pot jugar Catalunya, el govern, les seves institucions i les organitzacions en la diplomàcia internacional adreçada a la prevenció de conflictes violents.

 

Paral·lelament, en el marc d'aquest programa l'ICIP ha publicat l'enquesta "Percepció de la població sobre la convivència i la seguretat a Catalunya", realitzada a partir d'un miler entrevistes telefòniques amb l'objectiu d'aportar informació representativa i fiable de la percepció que la societat catalana té sobre els aspectes que conformen la convivència i la seguretat i els principals problemes i amenaces sobre aquestes qüestions. 

Data d'actualització: 01.12.2017